Pitanje vlasništva u medijima

Masovni mediji utiču na način na koji se činjenice posmatraju i kako se o njima vodi rasprava u društvu. Nezavisnost i pluralizam u medijskoj sferi, javnom mišljenu i stavovima – uključujuči kritiku nosilaca vlasti – osiguravaju zdravu demokratiju. Praćenje i obezbeđivanje pluralizma vlasništva je prvi korak ka nezavisnosti i slobodi izbora.     

Kako ljudi mogu oceniti pouzdanost informacija ako ne znaju ko informacije plasira? Kako novinari mogu raditi svoj posao ako ne znaju ko kontroliše kompaniju za koju rade? I kako nadležni državni organi mogu rešavati problem prekomerne medijske koncentracije ako ne znaju ko upravlja medijima?   

Vlasnička struktura može uticati i na način na koji medijska industrija upravlja svojim resursima. Ona utiče na ekonomsku snagu i efikasnost medijskog sektora, što je od posebnog značaja za potencijalne investitore.    

Mediji & Vlasnici
Ključni nalazi
Indikatori rizika po medijski pluralizam
  • Reporter without borders
sr
en
  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Reporters without borders
  • Finansiran od strane
    BMZ