This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2021/12/02 at 20:18
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Reporters without borders

Lada Vučenović

Lada Vučenović postala je deo tima BIRN Srbije u januaru 2010. godine.
Kao projektni koordinator zadužena je za sve operativne i projektne aktivnosti u oblasti medijskih politika i dobrog upravljanja. Takođe, radi i kao istraživač na projektima BIRN Srbije.

Dimplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, odsek marketing menadžer i odnosi s javnošću. Pre nego što se priključila BIRN-u, volontirala je u nekoliko različitih organizacija: Executive Group, ABS Holdings i Group for Security (G4S).

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Reporters without borders
  • Finansiran od strane
    BMZ