This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2021/12/02 at 17:35
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Reporters without borders

Natalija Jovanovic

Natalija Jovanović je istraživačica medija iz Srbije. U fokusu njenih interesovanja su budžetska davanja za medije.

Diplomirala je na Fakultetu politićkih nauka 2016. godine. Tokom studija novinarstva, Natalija je radila kao saradnica u BIRN-u prateći proces privatizacije i konkursnog finansiranja medija. Trenutno je na master programu Računarstvo u društvenim naukama pri Univerzitetu u Beogradu. 

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Reporters without borders
  • Finansiran od strane
    BMZ