This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2019/03/20 at 06:33
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Reporters without borders
  • Reporter without borders
sr
en

rts.rs

Sajt Radio-televizije Srbije (RTS) je među 10 najposećenijih informativnih platformi u Srbiji. Aktivan je i na društvenoj mreži fejsuk gde sadržaje rts prati preko 300.000 ljudi. 

Vesti su zasnovane na televizijskom i radio programu RTS-a, i uključuju informacije o programskoj šemi svih kanala RTS-a, kao i najave premijera i drugog produkcijskog sadržaja. Sajt se pojavio 1999. godine, kada su vesti objavljivane jednom dnevno, nakon Dnevnika 2. Redizajniran je 2008. godine i sada nudi live stream (prenose uživo) i video snimke najgledanijih emisija RTS-a. Kvalitet izveštavanja je dosledan Radio-televiziji, što podrazumeva profesionalno izveštavanje, bez senzacionalizma.

Ključni podaci

Udeo u gledanosti

1792759 visits

Tip vlasništva

javno

Geografska pokrivenost

internacionalna

Vrsta sadržaja

besplatan sadržaj

Aktivna transparentnost

Kompanija/medij proaktivno i sveobuhvatno izveštava o svom vlasništvu, podaci su redovno ažurirani i proverljivi

4 ♥

Medijske kompanije/grupe

Radio Televizija Srbije

Vlasništvo

Struktura vlasništva

Vodeća tela RTS-a čine devet članova Upravnog odbora (UO) i generalni direktor, dok petnaest članova Programskog saveta ima savetodavnu ulogu.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) bira devet članova UO na period od pet godina, nakon sprovedenog javnog konkursa. UO bira generalnog direktora i članove Programskog saveta, koje predlaže odbor Narodne skupštine nadležan za oblast javnog informisanja. Nedavni izbor za članove UO doveo je do kontroverzi u januaru 2016, kad je šest članova Saveta REM-a glasalo za istih devet od ukupno 52 kandidata, među kojima su bili ljudi bliski vladajućoj partiji. Nezavisna udruženja novinara Srbije i Vojvodine tražili su od Saveta objašnjenje o kriterijumima izbora. Ovaj zahtev nije ispunjen.

Grupa / Pojedinačni vlasnik

Republika Srbija

100%
Medijske kompanije/grupe
Podaci

Opšte informacije

Godina osnivanja

1999

Osnivač

Radio Televizija Srbije (RTS)

Direktor

Dragan Bujošević

Povezani interesi direktora

Renominovani novinar, nekada je bio glavni i odgovorni urednik dnevnih novina Evropljanin i Politika, kao i novinar i zamenik urednika glavnog i odgovornog urednika NIN-a. Bio je voditelj političkog talkshow-a Nije srpski ćutati na BK televiziji i Stav Srbije na televiziji Prva. Bujošević je objavio 5. oktobar - 24 sata prevrata, knjiga opisuje atmosferu na dan pada Miloševićevog režim. Od kada ga je Upravni odbor izabrao na mesto generalnog direktora RTS-a u Maju 2015, Bujošević nije uveo značajnije programske promene i ako su ga pojedini provladini mediji, kao Informer i TV Pink, predstavili kao kandidata Demokratske stranke.

Glavni i odgovorni urednik

Ljubiša Obradović

Kontakt

Takovska 10

11 000 Beograd

Tel: 011/ 321 22 00

email: webdesk@rts.rs

Finansijske informacije

Poslovni prihodi

Nema podataka

Poslovni dobitak/ gubitak

Nema podataka

Prihodi od reklama

ema podataka

Tržišni udeo

Nema podataka

Ostale informacije

Meta podaci

Informacije su lako dostupne, vebsajt je deo RTS-a tako da su program i upravljačka struktura isti kao kod ostalih medija javnog servisa.

MOM tim poslao je Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja RTS-u 9. maja 2017. godine tražeći finansijske podatke pojedinačno za RTS 1, RTS 2, Radio Beograd 1 i Radio 202. Odgovor je stigao 16. juna sa objašnjenjm da RTS ne vodi evidenciju pojedinačno za svaki program javnog servisa. U tom smislu, MOM tim nije uspeo da pribavi finansijske podatke za ovaj mediji.

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Reporters without borders
  • Finansiran od strane
    BMZ