This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2019/04/19 at 10:45
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Reporters without borders
  • Reporter without borders
sr
en

Kontekst

Medijska scena u Srbiji oblikovana je društvenoekonomskim, kultturnim i istorijskim kontekstom. Nedovršena tranzicija stavlja društvo pred brojne izazove, od ograničenih uspeha u pokušajima demokratizacije do bolnih strukturnih promena u ekonomskom sistemu, što je sve inicirano tek posle dugog perioda vladavine autoritarnog režima i postsocijalistilčke ere.    

Nerazvijeno tržište i niska kupovna moć građana stavljaju medije u položaj zavisnosti u odnosu na državni budžet i tako ih izlažu političkim pritiscima.    

Zakonski okvir je usaglašen sa evropskim standardima, ali ne primenjuje se konzistentno u svim društvenoekonomskim sektorima, uključujuči i medijsku sferu. 

Navike u potrošnji medija, uz televiziju kao i dalje dominantan medijski sektor, konstantno se menjaju usled sve šireg korišćenja interneta i društvenih medija, naročito kod mlađe populacije.    

Zakonska regulativa

Srbija je prošla kroz tri talasa reformi medijskih zakona od 2000. godine. Prvi set medijskih zakona donet je 2003. godine, kada je postavljen temelj medijskog tržišta kakvo je danas, a odredbe su obuhvatile podelu na javne medijske servise i komercijalne medije, uspostavile dodeljivanje radio i TV frekvencija i uvele nezavisno regulatorno telo za elektronske medije...

more
  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Reporters without borders
  • Finansiran od strane
    BMZ