This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/01/25 at 02:43
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Reporters without borders

Štamparija Borba

Štamparija Borba je štamparija u državnom vlasništvu i njena glavna aktivnost je štampanje novina. Prema podacima sa njihovog sajta, Borba štampa više od dvadeset dnevnih, nedeljnih i periodičnih izdanja. Od 2019. godine, štamparija je najveći vlasnik Kompanije Novosti koja izdaje Večernje Novosti. Pre toga, Novosti su otišle u stečaj i planom reorganizacije je omogućeno poveriocima da pretvore svoja dugovanja u vlasništvo nad ovom kompanijom. To je otvorilo vrata Štampariji Borba da kao najveći poverilac preuzme kontrolu.

Ključni podaci

Tip vlasništva

javno

Pravna forma

akcionarsko društvo

Vlasništvo

Republic of Serbia

79%
Mediji
Podaci

Medijski biznis

Medijski biznis

Štampanje

Opšte informacije

Godina osnivanja

1944

Zaposleni

211

Kontakt

Kosovska 26, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3028400

Website: http://www.stamparija.ad.co.rs

PIB/ Matični broj

PIB 100119964; Matični broj 07040849

Finansijske informacije

Poslovni prihodi

6.3 Mio. $ / 685.4 Mio. RSD

Poslovni dobitak/ gubitak

-1.1 Mio. $ / - 128.2 Mio. RSD

Menadžment

Upravni odbor

Vladimir Gudurić, direktor

Nadzorni odbor + Interesi nadzornog odbora

1. Dragan Blešić - predsednik Nadzornog odbora

2. Krsto Medojević - član Nadzornog odbora

3. Milica Lukešević - član Nadzornog odbora

4. Nikola Maksimović - član Nadzornog odbora

5 . Miloš Miletić - član Nadzornog odbora

Ostale informacije

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Reporters without borders
  • Finansiran od strane
    BMZ